Hattem C5
elaborate edition

Inhoudsopgave

De 564 tektpagina’s van Hattem C5 zijn door ons voor de transcriptie onderverdeeld in 22 delen. Wij hebben deze indeling voor de editie gehandhaafd. Hier volgt een beknopte inhoudsopgave van de diverse delen (zie voor meer informatie ook R. Jansen-Sieben, Repertorium van de Middelnederlandse artes-literatuur, Utrecht 1989, p. 348-350). Hierbij plaatsen wij de kanttekening dat (nog) niet alle teksten geïdentificeerd zijn.

Op 3 plaatsen eindigt een deel op dezelfde pagina waarop een nieuw deel begint. Dit is te zien aan de bladzijdenummers hieronder. Het gaat om de delen 04/05, 18/19 en 20/21.

Deel
01 (blz. 001-002) 43 Kwade dagen / Esdras-prognose
02 (blz. 003-065) Prozavertaling ‘Secreta secretorum’
03 (blz. 066-080) Praagse brief / Recepten (Mnl. Lat. Fr.) / Pesttraktaat (Lat.)
04 (blz. 081-096) Traktaat over de steen der wijzen (Fr.)
05 (blz. 096-115) Wijnrecepten / Medisch handboek
06 (blz. 116-125) Alchemistische en technische recepten
07 (blz. 126-133) Traktaat over edele metalen
08 (blz. 134-140) Kunstboek: merkwaardige ‘tover’recepten
09 (blz. 141-146) Traktaat over flebotomie (laatste blz. Lat.)
10 (blz. 147-167) Pesttraktaat / Zalfrecepten / Chirurgietraktaat
11 (blz. 168-188) Chirurgische recepten / Ogentraktaat
12 (blz. 189-300) Alfabetische ‘Herbarius’
13 (blz. 301-303) Traktaat over huidziekten
14 (blz. 304-342) Cap. 16 van ‘Liber magistri Avicenne’
15 (blz. 343-394) Medicinale wateren
16 (blz. 395-418) Medisch handboek
17 (blz. 419-434) Kruiden / Oliën / Cosmetica / Metrologie
18 (blz. 435-504) Medisch handboek (Fr.) / Pesttraktaat (Fr.)
19 (blz. 504-514) ‘Viatice’ van Constantinus Africanus
20 (blz. 515-531) Complexiën / Uroscopie / Medicinale wateren / Recepten
21 (blz. 531-562) Recepten met medicinale kruiden
22 (blz. 563-564) Koortsremedie (Lat.) / Brandewijnrecept